ZAPRASZAMY !!!

 

Napisz do nas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)2003 Webmaster

DUSZPASTERZE W MOMOTACH

 W kaplicy wybudowanej przez mieszkańców wsi Momoty, Kiszki, Szewce i Ujście, na gruncie podarowanym przez hrabiego Zamoyskiego, posługę duszpasterską jako rektorzy kościoła pełnili:

 

Ks. Jan Orzeł [1912-1983r]

Wikariusz janowski jako pierwszy zamieszkał w Momotach zakupionym domu. Udzielał się w pracy podziemnej, zwłaszcza, gdy na teren Lasów Janowskich przybył zimą 1941/42 roku ks. Władysław Daleczko. W skutek represji niemieckich ks. Orzeł w 1943 roku musiał uchodzić z Momot. Po wojnie w 1946 r. mianowany administratorem parafii Krupe koło Krasnegostawu. Następnie był duszpasterzem w parafii Podhorce i Żółkiewka. Zmarł 10 października 1983 roku mając 71 lat i w 46 roku kapłaństwa. Pochowany na cmentarzu parafialnym.

Ks. Władysław Daleczko [1910-1991]

Wyświęcony w 1936 r. i mianowany wikariuszem w Batorzu, gdzie pracował do roku 1941., Otrzymuje skierowanie na rektora kaplicy w Momotach. Prawdopodobnie przebywał tu bardzo krótko, zagrożony aresztowaniem ukrywał się. W roku 1944 mianowany został administratorem parafii Potok Górny. W 1945 wstąpił do zakonu jezuitów w Kaliszu. Pracował na misjach w Afryce, w latach 1975-89 pracował w Ameryce jako kapelan sióstr służebniczek. Do Polski wrócił w 1989 roku. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego- dn.7 kwietnia 1995 r.

Ks. Jan Klukaczyński [1907-1944]

Urodził się w Kole k. Poznania Po święceniach skierowany do parafii Szadek, z której 8 grudnia 1939 roku został wysiedlony. Rozpoczyna pracę duszpasterską w diecezji lubelskiej. Zaangażowany w pomoc partyzantom: duszpasterską i materialną. Rektor kościoła w Momotach i kapelan Armii Krajowej w latach 1943-1944.W czasie II akcji pacyfikacyjnej w ręce Niemców dostało się zdjęcie ks. Jana odprawiającego pogrzeb partyzanta w lesie za rzeką Bukową, około 800 m. od kościoła. To wystarczyło aby został aresztowany, wywieziony do Biłgoraja i tam rozstrzelany wraz z innymi w Rapach 4 lipca 1944 roku, w 10 roku kapłaństwa.

Ks. Szczepan Orzeł

Od 1944 roku jako emeryt rezydent zamieszkał w Momotach, aż do roku 1950.

Ks. Kazimierz Maścibroda [1924-1987]

Wyświęcony w 1955 r. następne mianowany wikariuszem w Janowie Lubelskim. Skierowany przez władzę diecezjalną do objęcia administracji kościoła filialnego w Momotach. Za jego kadencji w 1958 roku przy kościele w Momotach zostały zaprowadzone księgi parafialne: chrztu, ślubów, zmarłych, ogłoszeń. Pobudowano murowaną plebanię, ogrodzenie, zelektryfikowano kościół plebanię. W 1964 r. mianowany administratorem parafii Branew, w której pracował do 1984 roku. Przeniesiony do parafii Trzeszczany. Zmarł 7 marca 1987 roku w szpitalu janowskim, przeżywszy 63 lata, w kapłaństwie 32. Pochowany w rodzinnej parafii w Rachaniach.

Ks. Tadeusz Mioduszewski

Od roku 1964 jest rektorem w Momotach. Pobudował budynki gospodarcze. Rektorat w Momotach stał się już właściwie samodzielną parafią bez erekcji.

Ks. Kazimierz Pińciurek [1928-1999]

Pierwszy proboszcz w Momotach Górnych.

Ks. Marek Mazur

Urodzony 11 grudnia 1966 r. w Rzeczniówku. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Siennie w roku 1986 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. 21 czerwca 1997 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Wacława Świerzawskiego. Pracował jako wikariusz w Ślęzakach, następnie w Janowie Lubelskim i w parafii Momoty Górne od sierpnia 1998 roku do kwietnia 1999r. Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Ks. Dariusz Socha

Urodzony 15 października 1963 r. w Radomiu. Po ukończeniu V Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (1982-1987), a następnie w Radomiu. 27 maja 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa E. Materskiego. Jako wikariusz pracował w Ostrowcu Świętokrzyskim w parafii św. Kazimierza (1988-93), Koprzywnicy (1993-96) i Janowie Lubelskim w parafii św. Jana Chrzciciela. Od 1 kwietnia 1999 roku jest proboszczem parafii św. Wojciecha w Momotach Górnych.

do góry


ks. Jan Klukaczyński


ks. Kazimierz Maścibroda


ks. Tadeusz Mioduszewski


ks. Kazimierz Pińciurek


ks. Marek Mazur


ks. Dariusz Socha
obecny proboszcz 
parafii Momoty Górn.


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Momotach Górnych
Dekanat Janowski, Diecezja Sandomierska
Momoty Górne 49, 23-300 Janów Lubelski, tel. (0-15) 87-26-112