ZAPRASZAMY !!!

 

Napisz do nas:

 

(C)2003-2014

DUSZPASTERZE W MOMOTACH

 W kaplicy wybudowanej przez mieszkańców wsi Momoty, Kiszki, Szewce i Ujście, na gruncie podarowanym przez hrabiego Zamoyskiego, posługę duszpasterską jako rektorzy kościoła pełnili:

 

Ks. Jan Orzeł [1912-1983r]

Wikariusz janowski jako pierwszy zamieszkał w Momotach zakupionym domu. Udzielał się w pracy podziemnej, zwłaszcza, gdy na teren Lasów Janowskich przybył zimą 1941/42 roku ks. Władysław Daleczko. W skutek represji niemieckich ks. Orzeł w 1943 roku musiał uchodzić z Momot. Po wojnie w 1946 r. mianowany administratorem parafii Krupe koło Krasnegostawu. Następnie był duszpasterzem w parafii Podhorce i Żółkiewka. Zmarł 10 października 1983 roku mając 71 lat i w 46 roku kapłaństwa. Pochowany na cmentarzu parafialnym.

Ks. Władysław Daleczko [1910-1991]

Wyświęcony w 1936 r. i mianowany wikariuszem w Batorzu, gdzie pracował do roku 1941., Otrzymuje skierowanie na rektora kaplicy w Momotach. Prawdopodobnie przebywał tu bardzo krótko, zagrożony aresztowaniem ukrywał się. W roku 1944 mianowany został administratorem parafii Potok Górny. W 1945 wstąpił do zakonu jezuitów w Kaliszu. Pracował na misjach w Afryce, w latach 1975-89 pracował w Ameryce jako kapelan sióstr służebniczek. Do Polski wrócił w 1989 roku. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego- dn.7 kwietnia 1995 r.

Ks. Jan Klukaczyński [1907-1944]

Urodził się w Kole k. Poznania Po święceniach skierowany do parafii Szadek, z której 8 grudnia 1939 roku został wysiedlony. Rozpoczyna pracę duszpasterską w diecezji lubelskiej. Zaangażowany w pomoc partyzantom: duszpasterską i materialną. Rektor kościoła w Momotach i kapelan Armii Krajowej w latach 1943-1944.W czasie II akcji pacyfikacyjnej w ręce Niemców dostało się zdjęcie ks. Jana odprawiającego pogrzeb partyzanta w lesie za rzeką Bukową, około 800 m. od kościoła. To wystarczyło aby został aresztowany, wywieziony do Biłgoraja i tam rozstrzelany wraz z innymi w Rapach 4 lipca 1944 roku, w 10 roku kapłaństwa.

Ks. Szczepan Orzeł

Od 1944 roku jako emeryt rezydent zamieszkał w Momotach, aż do roku 1950.

Ks. Kazimierz Maścibroda [1924-1987]

Wyświęcony w 1955 r. następne mianowany wikariuszem w Janowie Lubelskim. Skierowany przez władzę diecezjalną do objęcia administracji kościoła filialnego w Momotach. Za jego kadencji w 1958 roku przy kościele w Momotach zostały zaprowadzone księgi parafialne: chrztu, ślubów, zmarłych, ogłoszeń. Pobudowano murowaną plebanię, ogrodzenie, zelektryfikowano kościół plebanię. W 1964 r. mianowany administratorem parafii Branew, w której pracował do 1984 roku. Przeniesiony do parafii Trzeszczany. Zmarł 7 marca 1987 roku w szpitalu janowskim, przeżywszy 63 lata, w kapłaństwie 32. Pochowany w rodzinnej parafii w Rachaniach.

Ks. Tadeusz Mioduszewski

Od roku 1964 jest rektorem w Momotach. Pobudował budynki gospodarcze. Rektorat w Momotach stał się już właściwie samodzielną parafią bez erekcji.

Ks. Kazimierz Pińciurek [1928-1999]

Pierwszy proboszcz w Momotach Górnych.

Ks. Marek Mazur

Urodzony 11 grudnia 1966 r. w Rzeczniówku. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Siennie w roku 1986 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. 21 czerwca 1997 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Wacława Świerzawskiego. Pracował jako wikariusz w Ślęzakach, następnie w Janowie Lubelskim i w parafii Momoty Górne od sierpnia 1998 roku do kwietnia 1999r. Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Ks. Dariusz Socha

Urodzony 15 października 1963 r. w Radomiu. Po ukończeniu V Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (1982-1987), a następnie w Radomiu. 27 maja 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa E. Materskiego. Jako wikariusz pracował w Ostrowcu Świętokrzyskim w parafii św. Kazimierza (1988-93), Koprzywnicy (1993-96) i Janowie Lubelskim w parafii św. Jana Chrzciciela. Od 1 kwietnia 1999 roku jest proboszczem parafii św. Wojciecha w Momotach Górnych. W lipcu 2014 r. przeniesiony do parafii Bidziny.

Ks. Kazimierz Sagan

Od 27 lipca 2014 roku jest proboszczem parafii św. Wojciecha w Momotach Górnych.

 

do góry


ks. Jan Klukaczyński


ks. Kazimierz Maścibroda


ks. Tadeusz Mioduszewski


ks. Kazimierz Pińciurek


ks. Marek Mazur


ks. Dariusz Socha
1999 - 2014.


ks. Kazimierz Sagan
obecny proboszcz 
parafii Momoty Górn.

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Momotach Górnych
Dekanat Janowski, Diecezja Sandomierska
Momoty Górne 49, 23-300 Janów Lubelski, tel. (0-15) 87-26-112